+36 70 940 3164

+36 96 545 085

info@foldelnijo.hu

0 Products

- 0 Ft

Adatvédelmi nyilatkozat

A FoldelniJo.hu webáruházhoz

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató A Földelni Jó Kft. (székhelye: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.; adószáma: 23536755-2-08; (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Igénybe vevő) vásárlással és a FoldelniJo.hu webáruházban történő böngészéssel kapcsolatos adatvédelmi feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Felek).
Amennyiben Ön ezen webáruházban vásárolni kíván, kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontját megértette, tudomásul vette és azzal egyetért és magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltetőre vonatkozó adatok
Szolgáltató neve: Földelni Jó Kft.
Képviselője: Gyürüsi József
Székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Adószám: 23536755-2-08
Telefonszám: +36-70-940 3164
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. A Szolgáltató az Igénybe vevők adatainak kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el, így különösen az alábbiak szerint:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

A Szolgáltató az Igénybe vevők által rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat,(név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím) célhoz kötötten, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. §-ban meghatározott célból, kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának megállapítása, teljesítése, szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

A Szolgáltató az Igénybe vevő adatait harmadik félnek nem adja ki. Ez nem vonatkozik a Szolgáltató Partnereire, akik részére az adattovábbítás a szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyhez Igénybe vevő a megrendeléssel, jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

2. A megrendelésben rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg az Igénybe vevő nem kéri azok törlését.

3. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél (ezen szolgáltatás hamarosan aktiválásra kerül) feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alapján biztosított, továbbá kérhető a Vevőszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

4. Igénybe vevő az adatok törlését, módosítását bármikor kérheti az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen, megtilthatja azok további kezelését.

5. Igénybe vevő a megrendeléssel illetve jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával előzetesen kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vétele során tudomására jutott adatokat szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása illetve esetleges piackutatás céljából kezeljen.

(1) A Szolgáltató az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan tájékoztatja az Igénybe vevőt:

a) az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára;
b) az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára;
c) az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről;
d) az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben az ajánlott előny igénybevétele, illetve a játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának megsértéséért az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője egyaránt felel. Az (1) bekezdés c) és d) pontjának és (2) bekezdésének megsértéséért az elektronikus hirdető felel. )

6. A FoldelniJo.hu webáruház fenntartója és üzemeltetője, Földelni Jó Kft. (székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.) számára kiemelt fontosságú cél a FoldelniJo.hu webáruház látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Adatvédelmi Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés olyan adatokra, információkra vonatkozik, mint például a látogató neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az adott személy azonosítására használhatók. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyek a természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve amelyek a személy beazonosítására nem alkalmasak. A Földelni Jó Kft. a látogató hozzájárulása nélkül nem dolgozza fel az illető személyes adatait. 

Általános alapelvként rögzítjük, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. 

Az alábbiakban részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk a látogatóktól személyes adatokat.

7. A FoldelniJo.hu webáruházban  történő vásárlás külön regisztrációhoz kötött, amely lehetővé teszi, hogy a Látogató azonossága feltárásra kerül. A Látogató a weboldalon levő információkat regisztráció nélkül olvashatja. Amikor a Látogató nálunk regisztráltatja magát, bizonyos mezőket ki kell töltenie (némelyik kötelező, némelyik nem), valamint választania kell egy felhasználó nevet és egy jelszót. A regisztrációval a Látogató automatikusan feliratkozik a FoldelniJo.hu webáruház hírlevelére (ezen szolgáltatás hamarosan aktiválásra kerül), amelynek segítségével az áruházban megjelenő új termékekről, akciókról híreket, információkat, illetve ezen túlmenően hirdetési-, reklámanyagokat juttatunk el a Regisztrálóhoz. 

8. A FoldelniJo.hu webáruház látogatójaként lehetőség van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését. Igyekszünk biztosítani, hogy a személyes adatok időszerűek, pontosak és adekvátak legyenek. Amennyiben szeretne hozzáférni illetve módosítani szeretné a nálunk nyilvántartott személyes adatait, kérjük, küldjön e-mailt az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre az adatvédelmi munkatárs részére.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a Szolgáltatót, a Földelni Jó Kft. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért, illetve a rendelkezésre álló információkat.  

A webáruház Üzemeltetője az adatokat csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek. 

9. Ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásokról, speciális ajánlatokról e-dm marketingeszközök (digitális direkt marketing levél) segítségével. Ennek keretében a regisztrált felhasználóink hozzájárulnak ahhoz, hogy külső cégek – az adatvédelmi szabályok betartása mellett – felhasználhassanak bizonyos adatokat az általuk a FoldelniJo.hu webáruházban tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az érdeklődésének leginkább megfelelő hirdetéseket eljuttathassanak a felhasználók számára. A körlevelek vonatkozásában a weboldal üzemeltetői felelősséget vállalnak azok terjesztése és tartalma tekintetében.
Amennyiben ügyfeleink a jövőben nem kívánják ezen speciális ajánlatokat a továbbiakban fogadni, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

10. A Szolgáltató tudatosan nem gyűjti, használja, illetve tárja fel 14 év alatti kiskorúak személyes adatait szülői felelősséggel bíró személy (pl. szülő vagy gondviselő) előzetes beleegyezése nélkül, amelyet közvetlen, nem on-line kapcsolat útján szerez meg. A szülőket értesítjük egyrészt a kiskorútól begyűjtött meghatározott személyes adatokról, másrészt annak lehetőségéről, hogy visszautasíthatják további információk gyűjtését, használatát és tárolását.

11. Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésével, illetve betartásával kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Amennyiben hírlevelünkről szeretne leiratkozni, kérem, a hírlevél alján elhelyezett linkre kattintson rá (ezen szolgáltatás hamarosan aktiválásra kerül).

12. A jelen Adatvédelmi Záradék csak a FoldelniJo.hu webáruház web-oldalára vonatkozik, harmadik felek web-oldalainak kizárásával. A FoldelniJo.hu webáruház linkek segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, azonban felelősséget csupán a saját oldalak tartalmáért vállal. A FoldelniJo.hu webáruház oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A Szolgáltató mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, továbbá nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a webáruház oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

13. Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésével, illetve betartásával kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kellemes barangolást és vásárlást kívánunk!

Az Üzemeltető és Csapata

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2014. november 30. napjától hatályos.

 

Hírek

Egyre több hír lát napvilágot az elektromágneses terek emberi szervezetre gyakorolt hatásairól illetve testünk leföldeléséről mint egyik lehetséges módja a bennünket körülvevő környezeti hatások kivédésére, enyhítésére. Hogyan igazodjunk el az információk áradatában, melyek azok a források amelyek hiteles és objektív módon mutatják be ezeket a témákat itthon és a nagyvilágban - segítünk, irányt mutatunk a tények bemutatásával! 

Read more ...

Testünk leföldelése a médiában

Az elektroszmog szervezetre gyakorolt káros hatása egyre inkább bizonyított mivel szervezetünk nagyon érzékeny az elektromágneses tér változásaira. Az ECHO TV-ben heti rendszerességgel jelentkező "Elektrosokkk" című műsor ebbe a témába enged betekintést, szolgáltat tényszerű adatokat, részleteket illetve objektív véleményeket az adásba meghívott szakemberek révén.

Szerkesztő - műsorvezető: Gyürüsi József

Read more ...

Testünk leföldelése - mikor és hogyan?

Testünk leföldelésekor természetes úton szabadulhatunk meg gyulladásainktól, fájdalmainktól és a stressztől. Mindezt egyszerűen és ingyen megtehetjük. Csupán annyi a dolgunk, hogy a szabadban mezítláb közvetlenül a földre álljunk. Ekkor a földfelszín milliónyi negatív töltésű szabad elektronja áramolni kezd belénk, amelyek semlegesítik testünk pozitív elektromos töltését és segítenek visszaállítani természetes elektromos egyensúlyát. Hogyan tegyük mindezt elérhetővé lakásunkban illetve kedvezőtlen időjárási viszonyok közepette?

Read more ...